REKLAMACIJE

Ukoliko imate prigovor ili razlog za korekciju narudbže, javite se na naš kontakt mail info@superklub.hr ili na mobiltel +385 98 958 4004.

Vaš predmet ćemo riješiti u najkrećem mogućem roku.

 

NAPOMENA: Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.