UVJETI KORIŠTENJA

 1. Područje važenja

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sve narudžbe i dostave između tvrtke Superklub j.d.o.o., Ružina ulica 133a, 31000 Osijek, (u nastavku: Superklub) i njegovih kupaca preko online trgovine www.superklub.hr.

 1. Definicije

Kupac: je pravna ili fizička osoba koja se odluči kupiti proizvode ili usluge u Internet prodavaonici Superkluba.

Korisnik. Registrirana pravna ili fizička osoba u Superklubu.
Profil: prostor unutar Superkluba koji pripada pojedinom korisniku.
Prodavatelj: Superklub j.d.o.o.

 1. Kontakt podaci prodavatelja

Superklub j.d.o.o.

OIB: 60147473697
Sjedište: Ružina ulica 133a, Osijek
www.superklub.hr

Opći e-mail: info@superklub.hr

Mobitel: +385 98 9172 922 

(Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema mobilnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika. Inozemni kupci plaćaju po tarifi svog operatera prema mobilnoj mreži u Hrvatsku).

 

 

 1. Uporaba i zaštita osobnih podataka

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETSbr.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Superklub zaprimiti od vas kada posjetite Superklub internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa Superklub-om ukoliko nas kontaktirate telefonski ili mailom.

Kao prijavljeni korisnik Superklub-a dobivate vlastiti profil (u daljnjem tekstu: Profil). Superklub savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Profilu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Profila, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Profila. O svakoj zlouporabi Vašeg Profila dužni ste bez odgađanja obavijestiti Superklub.

Superklub ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

Superklub Politika privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta korištenja.

U slučaju da korisnik želi povući privole kojima odobrava korištenje svojih predanih osobnih podataka od strane Superkluba vezano za radnje kojima želimo poboljšati svoju uslugu prema kupcu potrebno je obratiti nam se mailom na info@superklub.hr.

 1. Postupak naručivanja i kupovine
 • Odaberi proizvod ili više proizvoda
  • Odabir se obavlja klikom na polje: Dodaj u košaricu
 • Nakon što je kupac odabrao što želi, odabire se količina.
  • Postoji polje sa znakom „+“ za povećanje količine, ali postoji i polje sa znakom „-“ za smanjenje količine. Količina ne može biti manja od 1, a maksimalna može biti ona koje u tom trenutku ima stanje na skladištu.
 • Unesi osobne podatke koji su potrebni za kupovinu
 • Odaberi način plaćanja:
  • Virmanom
 • Nakon što je kupac pročitao Opće uvijete poslovanja i ukoliko ih prihvaća potrebno je označiti traženo polje kako bi se kupovina mogla nastaviti.
 • Narudžba kupca je u tom trenutku kompletirana i kreirana
 • Nakon što si ispunio sva potrebna polja i nakon što je kupac odabrao sve što želi kao i količinu kupac zaključuje svoju narudžbu
  • Narudžbu kupac zaključuje tako da klikne na polje: Dovrši narudžbu
 • Željeni proizvod ili usluga su Kupčevi te kreće proces isporuke narudžbe
 1. Sklapanje ugovora

Predstavljanje asortimana u internet trgovini Superklub služi za prikazivanje i predočavanje proizvoda, ono ne predstavlja obvezujuću ponudu za prodaju. Kupac predaje s njegove strane obvezujuću ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora tako što zaključi postupak naručivanja s klikom na polje: Dovrši narudžbu. Kupac tada dobiva automatiziranu potvrdu o narudžbi putem e-maila.

Ova potvrda o narudžbi ne predstavlja još prihvaćanje ponude. Ugovor sa Superklub-om se ostvaruje tek tada kada Superklub-om pošalje naručeni proizvod kupcu i potvrdi slanje kupcu s jednim e-mailom „Isporuka u tijeku“

 1. Preuzimanje narudžbe

Narudžbu može preuzeti isključivo korisnik osobno ili osoba ovlaštena od strane korisnika uz predodžbu identifikacijskog dokumenta dostavnoj službi na adresi koju odredi korisnik.

 

 1. Ograničenje količine

Prodaja ponuđene robe se odvija samo u količini uobičajenoj za kućanstvo i samo s osobama koje se nalaze u poslovno sposobnoj dobi.

U slučaju želje za većom količinom određenih proizvoda ili usluga postoji opcija:

 • Da je kompletna količina dostupna odmah
 • Da je dio količine dostupan odmah
  • U tom slučaju kupac će dobiti obavijest kolika je količina trenutno dostupna, a kolika će biti na raspolaganju naknadno i u kojem roku.
   • Takvu narudžbu kupac može prihvatiti, ili
   • Takvu narudžbu kupac može odbiti
 1. Cijene

Sve cijene sadrže zakonski porez na dodanu vrijednost i ostale sastavne dijelove cijene kao i dodatne moguće troškove dostave.

Od ovoga se odstupa samo za kupce iz Švicarske za koje su sve cijene u trgovini neto cijene, tj. one ne sadrže niti njemački niti švicarski zakonski porez na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost se eventualno mora platiti prema švicarskom pravu prilikom uvoza u Švicarsku u Saveznoj poreznoj upravi na granici, a prilikom dostave ili podizanja paketa ga kupac mora podmiriti.

Troškovi isporuke u zemlje izvan Europske unije uvećavaju se za cijenu carine, porez ili druge naknade važeće propisima zemlje kupca, a ovise o kupljenom proizvodu. Iste troškove podmiruje kupac.

 1. Troškovi slanja

Troškovi dostave se računaju prema tablici koju možete vidjeti ovdje.

Trošak dostave narudžbe ovisi o:

 • Broju paketa koje je kupac naručio
 • Težini pojedinog paketa.
 • Mjestu kupca
 • Državi kupca

Cijena dosave je ovisna o kilaži narudžbe. Tablica cijene dostave se može preuzeti u Uvjetima dostave.

Manji artikli, čija kilaža iznosi do 0,5 kg označeni su s kilažom 0,5 kg jer je cijena dostave 0,1 kg – 2 kg jednadnaka ovisno o zemlji, a po tablici u Uvjetima dostave.

Promjene cijena dostave su moguće.

U slučaju promjena cijene dostave Superklub će minimalno tjedan dana unaprijed na svome Blogu objaviti te koristnike o promjeni obavijesiti.

 

 1. Dostava

Vrijeme isporuke kupljenog proizvoda ili usluge je 3 – 15 radnih dana, a najduže u roku od 30 dana.

Rok isporuke je naveden uz svaki pojedini proizvod.

Rok dostave narudžbe ovisi o:

 • Broju paketa koje je kupac naručio
 • Prirodi pojedinog paketa
  • O lokaciji s koje kreće isporuka proizvoda
  • Da li proizvod treba proći dodatne kontrole prije isporuke
  • O proceduri carinjenja određenih proizvoda
 • Mjestu kupca
 • Državi kupca
 • U bilo kojem slučaju kupac će biti informiran o roku isporuke proizvoda.

Rok dostave u izuzetnim situacijama može biti odgođen:

 • raspoloživosti na skladištu
 • dostupnosti kupca prilikom pokušaja isporuke
 • zemlji u koju se roba šalje
 • kompletiranosti narudžbe
 • ispravnosti podataka registriranog kupca
 • istinitosti podataka registriranog kupca
 • izvanrednim uvjetima (vremenske prilike na relaciji Superklub – Kupac, tehničke poteškoće u logističkom procesu, i slično.)

Kupac pri kupnji većih količina pojedinih proizvoda može birati da li će mu dostava ići u više paketa ili u jednom paketu.

 • Rok dostave ovisi o opciji koju kupac odabere
  • U slučaju opcije Jedan paket rok isporuke je jednak roku isporuke proizvoda koji ima najdulji rok isporuke
  • U slučaju odabira opcije Više paketa rok isporuke zasebnih proizvoda jednak je roku isporuke proizvoda u tom paketu. Kupcu dolazi više paketa u različitim intervalima.
   • Trošak isporuke tj dostave narudžbe Više paketa ovisi o broju paketa i o težini svakog pojedinog paketa.

Kupac ima mogućnost napomenuti do kojeg roka mu je proizvod najkasnije potreban. U slučaju da mu Superklub ne može garantirati isporuku u željenom roku kupac ima pravo odbiti kupnji ili Superklub ima pravo odbiti prodaju.

 • Pojedini proizvodi će povremeno imati istaknutu mogućnost besplatne dostave, vrijedi isključivo za lokacije unutar Republke Hrvatske..
 •   U slučaju kupovine više proizvoda u jednoj narudžbi dostava se plaća za sve proizvode osim za proizvod kojem je navedenena napomena BESPLATNA DOSTAVA
 •   U slučaju kupovine pojedinačnog proizvoda kojem je navedena mogućnost besplatne dostave, dostava za navedeni kupljeni proizvod se ne plaća.
 • Dostavu osiguravamo putem Hrvatske Pošte ili Overseasa-a

 

 

 

 1. Zadržavanje vlasništva

Do potpunog podmirenja računa roba ostaje vlasništvo Superklub-a. Prije prijelaza vlasništva davanje u zalog, prenošenje sigurnosti, obrada ili preinaka robe bez suglasnosti Superklub-a nisu dozvoljeni.

 1. Povrat robe, trajanje i raskid ugovora

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. U slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok za raskid ugovora počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Superklub o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili emailom na info@superklub.hr. PREUZMITE JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA .

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje Superklubu-u elektroničkim putem ili poštom na adresu. Superklub se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.

Kupac je dužan najkasnije u roku od 14 dana od Jednostranog raskida ugovora vratiti naručeni proizvod na adresu Superkluba, a Superklub se obvezuje najkasnije u roku od 14 dana Kupcu vratiti iznos svakog vraćenog proizvoda, osim u slučaju kada je proizvodu ili proizvodima umanjenja vrijednost koja je rezultat rukovanja odnosno korištenja proizvoda.

U slučaju povrata robe, kupac šalje obavijest na mail info@superklub.hr te fizički vraća narudžbu na adresu:

Superklub j.d.o.o
Ružina ulica 133a,
31000 Osijek, Hrvatska

Uz robu treba biti priložen

 • Jednostrani obrazac za raskid ugovor, ovjeren potpisom od strane korisnika
 • kopija računa

Sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Korištenjem odnosno rukovanjem proizvoda smatra se svako korištenje koje trajno obilježava proizvod kao korišteni proizvod, primjerice:

 • Za odjeću i obuću – nošenje duže od kratkotrajnog isprobavanja u čistom zatvorenom prostoru.
 • Za kuhinjske aparate – pripremanje hrane
 • Za bicikle, romobile, role, i sl. – vožnja na otvorenom
 • Za alate – korištenje alata u njihovoj svrsi
 • Za uređaje za njegu tijela – brijanje, pranje zubi, i sl.

Kod specifičnih proizvoda za koje je potrebna montaža ili sastavljanje Superklub neće biti u mogućnosti izvršiti povrat nakon isprobavanja funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti proizvoda nepovratno mijenja stanje proizvoda.

Primjer:

 • Klima uređaji (osim mobilnih klima uređaja)
 • Kamini, peći i sl.
 • Ugradbeni uređaji
 • Ugradbena rasvjeta
 • Namještaj na sastavljanje

Također, Superklub neće moći izvršiti povrat kupoprodajne cijene za elektroničke proizvode kojima se nepovratno umanjuje vrijednost pokretanjem uređaja, odnosno provjerom funkcionalnosti, primjerice:

 • Mobiteli, tableti
 • Prijenosna ili stolna računala
 • Televizori, igrače konzole
 • Printeri

Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.

Superklub je dužan izvršiti povrat ili djelomični povrat ukoliko je proizvodu umanjena vrijednost zbog korištenja/rukovanja, tek nakon što roba bude vraćena Superklubu.

Za vraćanje uplaćenog novca primjenjujemo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili prilikom Vaše početne transakcije, osim ako s Vama nije izričito dogovoreno nešto drugo.

Ni u kojem slučaju Vam neće biti zaračunate naknade zbog vraćanja uplate.

Superklub može uskratiti povrat novca dok ne dobije robu natrag ili dok kupac ne pribavi dokaz da je poslao robu, ovisno o tome što je raniji rok.

Robu trebate vratiti ili predati bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ovog ugovora na našu adresu

Tablica umanjenja vrijednosti

 1. Isključivanje prava na povrat

Pravo na povrat ne postoji prilikom dostave robe koja nije unaprijed proizvedena i za čiju je proizvodnju mjerodavan individualni izbor i određivanje potrošača ili koja je jednoznačno napravljena prema posebnim željama kupca, kao i kod brzo pokvarljive robe ili kod robe čiji rok upotrebe brzo može biti prekoračen, koja nije prikladna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga (zaštita zdravlja) kada se ukloni pečat nakon dostave, kada se roba nakon dostave iz razloga njezinog stanja i svojstava nerazdvojivo pomiješa s ostalim proizvodima.

Sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Sukladno Članku 79. Zakona o zaštiti potrošača u određenim okolnostima korisnik nema pravo na povrat

 1. Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Superklub j.d.o.o. smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na mobitel +385 98 9172 922 (ili neki drugi dostupan kontakt) odnosno putem e-maila: info@superklub.hr.

U slučaju prehrambenih proizvoda za kućne ljubimce vrijedi zakonsko pravo o garanciji:

Veterinarsko-medicinska dijetalna hrana se treba primjenjivati samo prema preporuci veterinara i samo pod njegovom redovitom kontrolom. Kućnog veterinara se treba posjećivati tijekom hranjenja redovito (svakih 6 mjeseci) zbog kontrolnih pregleda i odmah prilikom pogoršanja zdravstvenog stanja kućnog ljubimca. Superklub ne preuzima odgovornost za posljedice nestručne ili medicinski neprikladne primjene veterinarsko-medicinske dijetalne hrane.

 1. Način plaćanja
 • Virmanom
  • Nakon kreirane narudžbe kupcu su na e-mail poslani podaci za uplatu te nakon izvršene uplate narudžba postaje kupčeva i kreće proces isporuke.
   • Specifikacija narudžbe
   • Broj računa za uplatu
  • Broj narudžbe
  • Poziv na broj primatelja
  • Svrha uplate

Kupac virmanom uplatu narudžbe može obaviti u banci, FINI, Pošti, Internet bankarstvom ili na drugoj lokaciji koja podržava virmansko plaćanje.

Nakon što je uplata evidentirana na računu kod Superkluba pokreće se proces isporuke narudžbe.

PODACI ZA UPLATU KUPCU ĆE BITI VIDLJIVI NA VIRMANU ZA UPLATU:

SUPERKLUB j.d.o.o.
Ružina ulica 133a, Osijek
OIB: 60147473697
IBAN: HR0823400091110956605
SWIFT: PBZGHR2X

Plaćanje Pouzećem – u slučaju da korisnik želi opciju Plaćanja pouzećem potrebno je da nas kontaktira nakon što izabere što želi kupiti te će se napraviti individialni nalog za isporuku i plaćanje pouzećem.  Također korisnik može prilikom kreiranja narudžbe u napomeni navesti da bi želio robu platiti pouzećem.

 

 

 

 1. Zaštita osobnih podataka

Supeklub shvaća zaštitu podataka svojih kupaca ozbiljno. Izjava o zaštiti podataka u Superklubu je dostupna OVDJE .

 1. Korištenje „kolačića“

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenjem kolačića. Ukoliko ne želite omogućiti spremanje kolačića to možete podesiti u svom internet pregledniku. Korisnici koji odluče ne prihvatiti osnovne kolačiće neće moći koristiti stranicu www.superklub.hr jer bez korištenja kolačića nije moguće registrirati korisnički račun niti dodavati proizvode u košaricu.

Više o politici kolačića može saznati na POLITIKA KOLAČIĆA .

 1. Prigovor

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to putem pošte ili elektroničke pošte. Superklub je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama.

Superklub će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

 1. Reklamacije

Za reklamacije je važeća EU platforma za online rješavanje sporova, EU platforma za internetsko rješavanje sporova

 1. Isključenje iz uporabe, naknada štete

Superklub je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi www.superklub.hr ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito:

 • kopira sadržaj objavljen na www.superklub.hr te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja

Superklub ima pravo Korisniku uskratiti bonus kao i sve ostvarene druge bonuse ostvarene za pojedine osobne kupnje i kupnje svih članova Korisnikove mreže na stranici www.superklub.hr zbog sljedećih razloga:

 • Korisnik odbija primiti naručenu robu
 • Korisnik odbija platiti naručenu robu
 • Ako Korisnik na zahtjev Superkluba ne pruži Superklubu na uvid i obradu sve potrebne podatke za registraciju i kupovinu
 • Ako Korisnik na zahtjev Superkluba ne pruži Superklubu na uvid preslike identifikacijskih isprava u slučaju sumnje zlouporabe Profila
 • Ako Korisnik prema razumnoj procjeni Superkluba nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene kupnje
 • ako je korisnik osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost odnosno ako je korisnik osoba ograničene poslovne sposobnosti koja nema valjane suglasnosti zakonskog zastupnika;
 • Ako postoji sumnja da su podaci o identitetu fizičke osobe odnosno pravnoj osobnosti Korisnika, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti;
 • Ako postoji sumnja da Korisnik zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Profil kreiran na stranici www.superklub.hr ili ako omogućuje ili ima namjeru omogućiti trećoj osobi zlouporabu Profila kreiranog na stranici www.superklub.hr
 • Ako postoji sumnja da će Profil otvoren na stranici www.superklub.hr biti korištene od strane treće osobe koja nije Korisnik, osim u slučaju kada Superklub u okviru svojih posebnih ponuda nudi takvu mogućnost korištenja usluga od strane trećih osoba;
 • Ako postoji sumnja da Korisnik pomoću Profila na stranici www.superklub.hr pruža ili ima namjeru pružati vlastite maloprodajne usluge na tržišnoj osnovi bez službenog odobrenja Superkluba, odnosno vršiti daljnju preprodaju usluga bez službenog odobrenja Superkluba pa se u svakom slučaju više ne može smatrati Korisnikom usluga u smislu ovih Općih uvjeta;
 • Neovlašteno pristupanje Profilu drugog korisnika
 • Korištenje Profila pod lažnim imenom
 • Ako postoji sumnja da Korisnik pokušava trgovati svojim bonusom ili Profilom sa trećim stranama

Superklub će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Korisnik je isključivo odgovoran za održavanje tajnosti i sigurnosti svoga Profila, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem na Profilu. O svakoj zlouporabi Profila dužni ste bez odgađanja obavijestiti Superklub kako bi Superklub pokrenuo daljnje korake u zaštiti Vas kao korisnika.

Superklub ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

U slučaju neovlašenog korištenja profila i bonusa drugog korisnika, bonusi na oštećenom profilu se zamrzavaju i ne mogu se koristiti, kupovine i isporuke se u istom trenutku obustavljaju, a osoba odgovorna za neovlašteni pristup je dužna podmiriti Superklubu i oštećenom korisniku svu nastalu štetnu.

 

 1. Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Obrazac za jednokratni raskid ugovora preuzmite ovdje

 

 1. Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Podaci na www.superklub.hr su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na www.superklub.hr, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju Superklub-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježe se zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost Superkluba-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava dobavljača na www.superklub.hr.

 1. Marketing

Za najam prostora u svrhu reklamiranje na stranici www.superklub.hr javite se na kontkakt info@superklub.hr

 1. Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice www.superklub.hr ugovara se nadležnost suda u Osijeku.